RODO

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Na podstawie art 13 Rozporządzenia informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pracownia Horeca Maria Wysocka 91-341 Łódź ul.Brukowa 24 lok 7 NIP: 728-187-88-08. W sprawie przetwarzania danych kontaktować można się e – mailem na adres: biuro@pracowniahoreca.pl

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawieranych ze firmą umów w zakresie niezbędnym do ich wykonania, podanie ich jest dobrowolne, ale brak podania skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umowy lub jej realizacji.

3) Jeśli wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Pracownia Horeca Maria Wysocka w celach marketingowych firmy tj przesyłania informacji o produktach, usługach, przedstawiania propozycji i ofert handlowych, informacji o promocjach, zaproszeń na targi, pokazy i prezentację, a także w celu otrzymywania newslettera, udziału w akcjach mailingowych lub smsowych będą one przetwarzane również w tych celach.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także będą udostępniane podmioty zewnętrznym świadczącym na rzecz firmy usługi księgowe, usługi prawne, usługi informatyczne, ubezpieczeniowe, oraz marketingowe.

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat licząc od daty realizacji umowy, a przypadku danych przetwarzanych za Pani/Pana zgodą – do czasu cofnięcia zgody, lub zaprzestania działalność przez Pracownia Horeca Maria Wysocka i jego następców prawnych, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które dokonano przed cofnięciem zgody.

6) Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia a także prawo do cofnięcia zgody.

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z Rozporządzeniem PE i RE 2016/679,

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium